Lilium

Enter Keyword here..

And press enter.

Kako ostvariti veći doseg na Facebooku nakon promjene algoritma?

Algoritmi društvenih mreža omogućavaju kreiranje različitih filtera koji određuju sadržaj koji ćemo vidjeti; uz pomoć ovih filtera prikazuju nam se sadržaji koje želimo vidjeti, a uklanjaju oni za koje nismo zainteresirani. Društvene mreže kao kanal komunikacije Bilo da se radi o komunikaciji sa članovima porodice, organizaciji događaja, networkingu, vođenju posla ili informisanju o najnovijim vijestima,..

Read More