Lilium

Edin Halilović

CEO and Co-Founder

Amila Hadžimuratović

Office Manager

Semir Musić

Co-Founder

Sanjin Kolaković

Chief Operating Officer

Dinka Kovačević

Sales Manager

Kemal Avdović

Graphic Designer

Indir Salihović

Web Developer

Mevludin Muratović

Digital Marketing Consultant

Dženan Tucaković

Head of Sales

Ajsela Mujić

Sales Assistant

Irma Husarkić

Social Media Marketing Assistant

Adi Pohara

Digital Marketing Consultant

Merima Maslan

Social Media Marketing Assistant

Elma Škulj

Full Stack Developer

Dženan Omanović

Social Media Marketing Manager

Maida Kovač

Digital Performance Specialist

Postani dio ekipe

Uvijek smo u potrazi za novim digitalnim talentima, koji nemoguće situacije čine mogućim.