Lilium

Tri načina kako da koristite Facebook i targetirate svoju ciljnu publiku uspješno

[su_heading size=”15” margin=”30”]U nedostatku vremena, iskustva ili znanja, danas se mnogi opredjeljuju isključivo za Facebook boost objava i zanemaruju činjenicu da Facebook više nije tako jednostavna platforma kao što je bila ranije, barem ne u opsegu njegovih mogućnosti.
[/su_heading]

Sada na raspolaganju imamo desetak različitih marketing ciljeva sa kojima možemo započeti proces oglašavanja i desetine različitih opcija za targetiranje, a sve u namjeri da vaši oglasi budu što relevantniji i precizniji. Ranije smo se osvrtali i na temu kvaliteta oglasa i rezultata na Facebooku što možete pogledati u ovom članku.

Danas su na raspolaganju različite mogućnosti targetiranja publike, bilo da se radi o publici koja nema neki veliki interes (cold audience), ili o onoj publici koja je zagrijana za kupovinu (warm and hot audience). Cilj je samo doći do takvih publika. Facebook je omogućio dolazak do publike putem 15 različitih pozicija unutar Facebook mreže oglasa (placements) od kojih neke donose bolje rezultate i imaju veći uticaj na performanse kampanji.

Konačno, Facebook je dao mogućnost izbora formata kreative oglasa, opisa oglasa i poziva na akciju.

Dakle, mnogo izbora je pred oglašivačima, ali se svi pitaju koji je pristup pravi. Naime, nema tačnog odgovora na to pitanje dok se ne ustanovi koji je cilj oglašivača, kakve resurse za postizanje tog cilja posjeduje i ko je publika kojoj se želi obraćati.

U nastavku ću približiti tri efikasna načina za promociju proizvoda ili usluga putem Facebooka na osnovu potencijala publike koju targetiramo.

[su_list icon=”icon: location-arrow” icon_color=”#1b5ceb”]

  • Oglašavajte se ljudima koji su već bili na vašoj web stranici
  • Oglašavajte se ljudima koji su već bili aktivni na vašoj Facebook ili Instagram stranici
  • Oglašavajte se ljudima na osnovu njihovih interesa.

[/su_list]

Oglašavajte se ljudima koji su već bili na web stranici – Hot audience

Ukoliko ste već ranije implementirali Facebook Pixel na svoj website, i do sada imate par hiljada ulazaka na website, pravo je vrijeme da krenete retargetirati publiku i putem Facebooka.
Ovo je jedan od načina da lako “osvojite” nove kupce jer targetirate jednu od najzagrijanijih publika, ljude koji su već na neki način pokazali interes za vaše proizvode ili usluge.

Putem Ads managera, u izborniku u koloni “Assets” se nalaze publike (eng. Audiences) gdje podešavate koju vrstu publika želite da pohranite i kasnije koristite.

Assets - publike

Prvi korak je kreiranje “prilagođene publike na osnovu posjetilaca sa websitea(Custom audiences). To su korisnici čiju je posjetu Pixel kod uspješno zabilježio.

Facebook website custom audience

Ukoliko želite pratiti saobraćaj sa web stranice, možete odabrati uslov da se bilježe “Svi posjetioci weba” (eng. All website visitors) tokom posljednjih 180 dana (ili kraće). Ovo će stvoriti najveću bazu korisnika, što je posebno korisno ako nemate veliki volumen posjeta na web stranici generalno.

Oglašavajte se ljudima koji su već imali interakciju na vašim Facebook i Instagram stranicama

Ukoliko do sada niste bilježili saobraćaj na web stranici, tu su i drugi načini kako targetirati “zagrijanu” publiku. To su oni korisnici koji su već bili u interakciji sa vašim biznisom putem Facebooka ili Instagrama, gledali vaše objave, ostavljali “like”, komentarisali ili dijelili objave ili plaćene objave i drugo.

Da biste započeli ovakvu kampanju, potrebno je kreirati prilagođenu publiku (custom audience) na sličan način kao što smo kreirali publiku na osnovu web stranice. Potrebno je izabrati Facebook ili Instagram kao izvor interakcije i odmah će se kreirati publika takvih korisnika.

FB publika prilagođena

Oglašavajte se ljudima na osnovu interesa povezanih sa vašim proizvodom ili uslugom

Ukoliko nemate zabilješke o publici sa web stranice ili pak publici koja je pokazala interes kroz angažman na Facebook ili Instagram stranici, uvijek imate opciju kreiranja publike na osnovu interesa. Dakle, ukoliko nemate nikakve zabilježene informacije, pretpostavka je da se radi o targetiranju najmanje zagrijane publike (cold audience), i ne preostaje ništa drugo nego target prema već definiranim interesima, sklonostima ili drugim podacima o publici. Međutim to nikako ne znači da nećete napraviti kvalitetan rezultat.

Za početak, dobro je početi sa ovim osnovnim targetiranjem kako biste došli do onih korisnika koji će posjetiti web ili Facebook stranicu, a što relevantnije posložite i kombinujete interese, veća je vjerovatnoća da će takva kampanja uroditi plodom.
Nakon što napravite određeni saobraćaj na web ili Facebook stranici, uvijek možete nastaviti sa kampanjama kroz koje ćete targetirati publiku na osnovu prva dva načina o kojima sam govorila u ovom članku.

Nakon što kreirate publiku na osnovu interesa, publiku koja pravi dobre performance na vašim kampanjama, jednostavno možete ovu publiku “sačuvati” u okviru opcije “Saved audience” kako biste svaki naredni put već imali spremnu publiku za svoju promociju.

Ono što je izuzetno zanimljivo i što može napraviti da vaš biznis procvjeta jeste opcija “Lookalike publika” koja se formira na osnovu sličnosti i poklapanja interesa sa onim publikama koje već donose kvalitetan rezultat. Izvor za lookalike publiku može biti bilo koja druga publika: posjetioci sa web stranice, baza podataka (recimo postojeći kupci ukoliko imate njihove mail adrese ili brojeve telefona), posjetioci Facebook stranice koji su ostvatili angažman, video pregledi itd.

Važno je da će Facebook pronaći sve korisnike koji sliče na vašu prilagođenu publiku. Facebook može pronaći sličnosti na skali od 1% – 10%, gdje sličnost 1% znači da je takva publika najsličnija vašoj. Povećanje ovog postotka dovodi do širenja i uvećanja potencijalne publike.

Slične publike

Procesi objašnjeni u prethodnim redovima će vam pomoći da kreirate profitabilne kampanje u skladu sa vašim resursima i potencijalom publike koju možete dosegnuti kroz ova dva, trenutno najpopularnija online kanala.

Da li ste ranije imali iskustvo sa ovakvim metodama targetiranja? Za sve dodatne informacije, budite slobodni obratiti nam se.

[su_button url=”https://lilium.ba/ponuda.php?google” target=”blank” style=”3d” background=”#1c70e6” color=”#ffffff” size=”7” wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: arrow-circle-right” text_shadow=”0px 0px 0px #000000”]Kontaktirajte nas![/su_button]