Lilium

Oznaka: software

  • Digitalizacija u BiH: Kako uz CRM software povećati prodaju i unaprijediti poslovanje?

    [su_heading]Dobra interna organizacija i kvalitetna komunikacija među uposlenima su stubovi uspješnog i stabilnog poslovanja svake kompanije. Ipak, činjenica je da se kompanije u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta i dalje suočavaju sa različitim poteškoćama u upravo ovim segmentima rada, te nije rijedak slučaj da kompanija izgubi klijenta upravo zbog spore komunikacije i loše…