Lilium

Digitalizacija u BiH: Kako uz CRM software povećati prodaju i unaprijediti poslovanje?

[su_heading]Dobra interna organizacija i kvalitetna komunikacija među uposlenima su stubovi uspješnog i stabilnog poslovanja svake kompanije. Ipak, činjenica je da se kompanije u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta i dalje suočavaju sa različitim poteškoćama u upravo ovim segmentima rada, te nije rijedak slučaj da kompanija izgubi klijenta upravo zbog spore komunikacije i loše organizacije.[/su_heading]

Izazovi sa kojima se susreću kompanije u BiH

Jedan od najvećih izazova sa kojim se kompanije susreću jeste praćenje poslovnih procesa – na koji način se oni odvijaju, koliko brzo, koliko je svaki od uposlenih angažiran, koliko vremena mu treba za obavljanje određenog zadatka, na koji način komunicira s klijentima, te kako evidentira tu komunikaciju. Upravo ovi aspekti poslovanja se u drastičnoj mjeri odražavaju na uspješnost poslovanja svake kompanije, stoga nisu nešto što bi trebalo zanemarivati.

Kompanije u svijetu su na ove izazove odgovorile upotrebom digitalnih tehnologija, a i u našoj zemlji je svakim danom sve veća potreba za digitalizacijom poslovanja. Uvođenje digitalnih tehnologija u sve segmente poslovanja omogućava kompanijama da unaprijede svoje poslovne modele, povežu svoje uposlenike međusobno, ali i sa klijentima i drugim kompanijama, te da na moderan i pametan način podignu svoje poslovanje na veću razinu.

digitalizacija bitrix24

Bitrix24 – software koji garantira napredak

Kao odgovor na potrebe kompanija da digitaliziraju svoje poslovanje, 2012. godine pokrenut je Bitrix24, software za komunikaciju, saradnju i upravljanje prodajom. Sa preko 35 različitih alata i više od 3.000.000 organizacija koje ga koriste, Bitrix24 danas predstavlja jedan od najboljih softwarea za upravljanje odnosima s kupcima, upravljanje prodajom, zadacima, projektima, te za organizaciju uposlenika, mjerenje njihove efikasnosti, vođenje evidencije o radnom vremenu, kreiranje izvještaja o radu i sl.

Bitrix24 sa svojim alatima se pokazao posebno korisnim vlasnicima biznisa i direktorima koji žele brzo i lako izmjeriti efikasnost poslovnih procesa, te pratiti performanse svojih uposlenika, u cilju poboljšanja njihove produktivnosti, a samim time i povećanja profitabilnosti kompanije. Osim desktop verzije, za Bitrix24 je dostupna i mobilna aplikacija, tako da u svakom trenutku, bez obzira gdje se nalazili, možete imati uvid u sve poslovne procese.

bitrix24

Kompanija Lilium kao Bitrix24 Partner

Sa željom da podstakne i ubrza proces digitalizacije u našoj zemlji, kompanija Lilium je 2018. godine ušla u partnerski program sa kompanijom Bitrix, te ispunila sve potrebne uslove za sticanje Bitrix24 Bronze Partner statusa. Kao kompanija ovlaštena za sprovođenje digitalizacije poslovanja u BiH, Lilium d.o.o. analizira poslovne procese u kompanijama, implementira Bitrix24 uz prilagođavanje njihovom poslovnom modelu, te educira njihove ključne korisnike o svim funkcionalnostima ovog intranet softwarea, a sve u cilju unaprjeđenja poslovanja.

bitrix24

Edukacija za poslovne ljude koji žele napraviti korak naprijed

S ciljem podizanja svijesti o važnosti digitalizacije poslovanja, kompanija Lilium će u Sarajevu u prostorijama Vanjskotrgovinske komore, održati edukaciju o upotrebi CRM softwarea u poslovanju, s posebnim naglaskom na Bitrix24. Edukacija je namijenjena ljudima iz svijeta biznisa, vlasnicima i rukovodiocima kompanija, malih i srednjih preduzeća i preduzeća iz privatnog i javnog sektora, kao i sales menadžerima i drugim poslovnim ljudima, koji žele povećati, kako vlastitu, tako i produktivnost svojih uposlenika, te poboljšati svoje poslovanje.

Cilj edukacije je učesnicima predstaviti Bitrix24 intranet software, te sve prednosti njegove upotrebe u poslovanju. Po završetku edukacije, učesnici će steći osnovna znanja o alatima koje ovaj software sadrži, kao i o načinima na koje se oni mogu implementirati i koristiti, u cilju poboljšanja, kako interne, tako i komunikacije s klijentima, ubrzanja protoka informacija u kompaniji, bržeg i transparentnijeg izvještavanja, te praćenja efikasnosti uposlenika.

Prijavite se na edukaciju ili zatražite ponudu za Bitrix24

Greška: Kontakt obrazac nije pronađen.