Lilium

Author: lilium_dev

  • Najvažnije što trebate znati prije nego angažujete agenciju

    Najvažnije što trebate znati prije nego angažujete agenciju

    Kada spomenemo digitalni marketing mnogi odmah pomisle na reklamiranje ili oglašavanje, ali digitalni marketing je puno više od toga. Oglašavanje jeste dio digitalnog marketinga, ali to nije sve. Izbor proizvoda i određivanje cijene su dva jednako bitna parametra kao i samo oglašavanje, ako ne i bitnija. Ako imate proizvod koji kupci žele, a koji ne…