Lilium

YouTube donosi važne promjene – reagujte što prije

[su_heading size=”18” margin=”30”]Važne promjene koje će imati efekat na monetizaciju i pronalazak sadržaja će se na YouTube-u primjenjivati od januara naredne godine. [/su_heading]

Od sada, svi kreatori i vlasnici YouTube kanala prije postavljanja video zapisa na kanal moraju da se izjasne o tome da li je njihov sadržaj ‘Made for Kids’ ili ne, kako bi on bio u skladu sa aktom o zaštiti privatnosti djece online (Children's Online Privacy Protection Act – COPPA) i/ili ostalim zakonima koji se mogu primjenjivati.

Kako bi YouTube olakšao ovaj proces, predstavio je nove postavke “publika” (Audience) u YouTube Studiju.

Zavisno o količini sadržaja koji je namijenjen za djecu na vašem kanalu, možete podesiti ove postavke na nivou kanala ili na nivou video zapisa. Za one koji žele ove postavke napraviti na nivou kanala, to mogu uraditi u samo jednom kliku.

YouTube podešavanja kanala
Izvor: YouTube

Da biste to uradili, idite na “Postavke” (Settings) u vašem YouTube studiu, zatim na opciju “Kanal” (Channel), a zatim na “Napredne postavke” (Advanced settings). U “Publikama” (Audience section) odaberite opciju koja najbolje opisuje vaš kanal. Ovo će se automatski primijeniti na sve vaše ranije video zapise ukoliko se postavke naprave na nivou kanala. Dakle, ovo bi bio prvi korak koji trebate napraviti.

Nakon ovoga, ukoliko u budućnosti budete imali neki video zapis koji se ne slaže sa onim što ste odredili na nivou kanala, možete odrediti publiku na nivou video zapisa.
U YouTube Studiu idite na opciju “Video zapisi” (Videos), označite video zapise koje želite urediti, idite na opciju “Uredi” (Edit), zatim odaberite “Publike” (Audiences).

Također, svaki put kada postavljate novi video na kanal, morat ćete odgovoriti na ovo pitanje. Ako ste na nivou kanala već napravili ove postavke, automatski će isti odgovor biti primijenjen na nove video zapise.

YouTube Made for Kids
Izvor: Youtube

Ove promjene su značajan korak ka uspostavljanju usklađenosti sa zakonom, i sigurno neće biti jednostavne za pojedine vlasnike YouTube kanala.
U nastavku teksta ćete pročitati kakav uticaj i kakve obaveze kao vlasnik kanala imate nakon uvođenja ovih promjena.

Šta se mijenja?

[su_box title=”Kakva promjena se dešava?” box_color=”#f35a42” title_color=”#080808”]Od sada, svi kreatori su obavezni da označe svoj sadržaj sa ‘Made for Kids’ ili ‘Not Made for Kids’ u YouTube studiju.[/su_box]

Od januara, YouTube će ograničiti podatke koje prikupljamo sa sadržaja koji je ‘Made for Kids’ u skladu sa ovim zakonom. YouTube će drugačije tretirati sadržaj i kanal koji je označen sa ‘Made for Kids’. Ovo znači da će YouTube onemogućiti personalizirane oglase na ovoj vrsti sadržaja (što će imati uticaja na prihode kreatora koji proizvode sadržaj za djecu), kao i pojedine značajke poput komentara, notifikacija i drugo. Napomena: Možda ćete primijetiti i druge manje promjene jer će YouTube eksperimentisati i raditi na “pročišćenju” i poboljšanju ovog sistema tokom narednih nekoliko mjeseci.

Pogledajtu listu značajki na koje će ovo imati uticaj.

Zašto YouTube donosi ove promjene?

CIlj ovih promjena je da pomognu u usklađivanju sa COPPA zakonom.
Neovisno o lokaciji, YouTube mora da traži informaciju da li je video ‘Made for Kids’ ako pripada ovoj kategoriji. YouTube zahtjeva da se ove postavke što prije naprave.
YouTube će koristiti “machine learning” sistem kako bi olakšao pronalazak sadržaja koji je očigledno ‘Made for Kids’. Međutim, kao i svaki automatizovani sistem, on nije savršen.

YouTube ne može dati savjet da li je neki sadržaj ‘Made for Kids’ ili ne, te je to odluka koju svaki kreator video zapisa ili vlasnik kanala mora donijeti. Međutim, YouTube ima za cilj pomoći svakom kreatoru da se što prije prilagodi i poštuje ovaj novi zakon.

Ako se postavke ne podese precizno i tačno, vlasnici kanala se mogu suočiti sa posljedicama.

Šta je ‘Made for Kids’ sadržaj na YouTubeu?

Prema uputama COPPA, video je usmjeren prema djeci (‘Made for Kids’) ako:

  • Ako je usmjeren ka djeci kao primarnoj publici (npr. video zapisi za mlađu djecu)
  • Ako je usmjeren ka djeci kao sekundarnoj publici (npr. crtani video koji primarno targetira tinejdžere ali je također namijenjen za mlađu djecu)

Prije nego napravite promjene, morate znati koje faktore trebate uzeti u obzir prilikom odabira da li je video zapis ili kanal ‘Made for Kids’ ili ne.

Trebate obratiti pažnju na predmet video zapisa, ali i na to:

  • Da li su djeca ciljna skupina
  • Da li video zapis uključuje dječije modele ili glumce
  • Da li video zapis uključuje likove, poznate ličnosti ili igračke koje su privlačne djeci
  • Da li je jezik koji se koristi namijenjen da ga i djeca razumiju
  • Da li uključuje aktivnosti i radnje koje privlače pažnju djece
  • Da li video zapis uključuje pjesme ili priče koje privlače pažnju djece.

Ovdje pročitajte koji faktori određuju da li je vaš sadržaj zapravo ‘Made for Kids’.

Izvor: YouTube.