Lilium

IBU i Lilium u zajedničkoj misiji osnaživanja digitalnih komunikacija u BiH

[su_heading size=”15” margin=”30”]S ciljem osnaživanja digitalnih komunikacija u BiH, agencija Lilium d.o.o. i Fakultet za edukaciju i humanističke nauke Internacionalnog Burch univerziteta (IBU), potpisali su sporazum o saradnji kojim se omogućava razmjena znanja i iskustava kroz zajedničke naučne, istraživačke i stručne djelatnosti.[/su_heading]

Novi odsjek Digitalnih komunikacija i odnosa sa javnošću na Internacionalnom Burch univerzitetu započet će svoju misiju od oktobra, tj. sa sljedećom akademskom godinom (2019/20). Osnovni cilj programa je da osposobi studente da postanu stručnjaci u oblasti digitalnih komunikacija i odnosa s javnošću. Prvi korak ka ostvarenju zadanog cilja jeste uspostava saradnje sa stručnjacima koji će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti ostvarenju istih. Stoga se Fakultet za edukaciju i humanističke nauke odlučio da odabere za partnera vodeću agenciju u oblasti digitalnih komunikacija u BiH – Lilium d.o.o.

Dogovoreno je da se najznačajniji segmenti saradnje realizuju kroz razmjenu nastavničkog, istraživačkog i profesionalnog osoblja, te stručno-naučne literature, časopisa i ostalih materijala, koji će biti dostupni svim studentima novog Odsjeka. Također, studentima Odsjeka za digitalne komunikacije i odnose sa javnošću će biti omogućeno i obavljanje stručne prakse u okviru Lilium agencije.

prof. dr. Senad Bećirović i Edin Halilović

[su_quote cite=”Edin Halilović, Co-Founder u Lilium Digitalu.”]Dogovoreni oblik saradnje predstavlja odličnu priliku da Lilium prepozna i podrži talentovane studente, omogućujući im dodatno praktično usavršavanje, odnosno iskustva koja mogu biti od izuzetne koristi kako za Lilium d.o.o. tako i za studente.[/su_quote]

Internacionalni Burch univerzitet je prvi poduzetnički univerzitet u BiH koji upravo podstiče povezivanje i saradnju sa kompanijama. [su_quote cite=”prof. dr. Senad Bećirović, dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke IBU.”]Kroz naučno-istraživački rad, zatim putem praktične nastave, studentima će biti omogućeno da steknu potrebna znanja i sposobnosti i tako postanu prepoznatljivi u oblasti digitalnih komunikacija i odnosa sa javnošću. Ostvarivanju navedenog cilja će svakako doprinjeti povezivanje sa kompanijama i omogućavanjem praktičnih iskustava u istim.[/su_quote]