Lilium

Digitalni marketing – tehnike i alati za oglašavanje na internetu

Uvod – Šta je digitalni marketing

Digitalni marketing je skup aktivnosti koje se postavljaju i provode na internetu s ciljem oglašavanja, promoviranja i na kraju prodaje proizvoda i usluga korisnicima na internetu

Prodaja se ne mora dogoditi online, već do nje može doći postepeno u nekom fizičkom obliku. Razvojem interneta i digitalnih web servisa razvili su se mnogi oblici i metode digitalnog marketinga od kojeg mogu imati koristi svi koji nešto prodaju ili nude na tržištu. 

Najviše korišten oblik ili metoda digitalnog marketinga je izrada web lokacije, kao jednog od glavnih promotivnih alata i mjesta gdje se događa promocija, ali i sama prodaja.

Promoviranje na internetskim tražilicama u koje spadaju optimizacija web lokacija za samu tražilicu radi boljeg rangiranja web stranice na tražilici (prvenstveno Google tražilici) i odmah plaćeni oblici oglašavanja na tražilici kroz Googleov servis Google Ads, također spadaju u često korištene metode digitalnog marketinga.

Rijetko ko danas ne koristi Facebook pa je on i dalje veoma popularna društvena mreža za ulaganje u promociju poslovanja na internetu. Jednostavno, veliki broj korisnika se nalazi na Facebooku, a neki od njih su ujedno i potencijalni kupci. 

Jedinstveni oblik marketinga je e-mail marketing. To je marketing putem e-mail poruka, odnosno e-mail pošte. Korištenjem određenih metoda može se stvoriti e-mail lista s popisom e-mail adresa zainteresiranih korisnika koji žele dobiti neki oblik korisnih informacija besplatno, a ujedno su spremni i platiti proizvod ili uslugu kako bi dobili kompletno rješenje.

E-mail marketing može biti veoma isplativ oblik digitalnog marketinga, ako se posveti dovoljno vremena i pažnje.

1. Svrha i uloga digitalnog marketinga  

Svrha, pa i uloga digitalnog marketinga je pažljivo odrediti koji oblik promocije i oglašavanja je najbolji za određeno tržište, proizvod ili uslugu. Kako bi se ustanovilo koji kanali digitalnog marketinga su najbolji za klijentovo poslovanje potrebno je izvršiti analizu i istraživanje njegove ponude i zahtjeva. 

Na primjer, ukoliko ustanovimo da na Google tražilici ima puno potražnje, korisnički upiti i fraze se mogu iskoristiti za promociju, te se može izraditi kvalitetna web lokacija koja će biti ujedno dobro optimizirana za Google tražilicu. Kreiranjem korisnih informacija privuči ćemo relevatne posjetitelje na web lokaciju na kojoj će osim takvih informacija biti i ponude proizvoda i usluga.

Jedan dio posjetitelja postati će budući kupac. 

U slučaju da su korisnici većinom na Facebooku i sam proizvod ili usluga su takvog karaktera da ih ima smisla promovirati na Facebooku, glavni marketing kanal će tada biti Facebook stranica. Naš zadatak će biti da osmislimo i promovišemo sadržaj na Facebook stranici i da ga oglašavamo drugim korisnicima putem plaćenog oglašavanja.

Oba primjera se mogu iskoristiti kako bi se napravile relevantne e-mail liste koje će se upotrijebiti za promociju putem e-mail marketing, kao jedne od isplativih metoda digitalnog marketinga. Zahvaljujući e-mail listama redovno možete kontaktirati i slati prodajne ponude ili besplatne informacije potencijalnim kupcima, što može biti efikasna metoda ako se e-mail kampanje dobro isplaniraju i postave.

2. Da li digitalni marketing može povećati prodajne rezultate

Naravno da može!

Svrha digitalnog marketinga je prvenstveno promocija relevantnoj publici. Promocija definira da se vaša poruka, ponuda, pa i oglas pojave ispred relevantnih korisnika, odnosno onih ljudi kojima vaši proizvodi ili usluge služe i koji su ih spremni kupiti. 

Velika prednost interneta i općenito oglašavanja na internetu je mogućnost biranja ili targetiranja publike kojoj su namijenjene vaše poruke. 

Oglašavanje na internetu nije masovno, već se može izabrati specifična publika. To su korisnici koji će biti najviše zainteresirani za vaše ponude.

Isto tako, iako cilj digitalnog marketinga nije uvijek direktna prodaja ispravne i dobro osmišljene digitalne kampanje uvijek donose prodajne rezultate

Ti prodajni rezultati mogu doći odmah ili naknadno. Sve ovisi o tome koji kanal prodaje koristite.

Na primjer, Google Ads, ili oglašavanje na Google tražilici je oblik marketinga koji je usmjeren na postizanje prodaje odmah.

On omogućava ostvarivanje dobrih rezultata ako su kampanje dobro podešene za specifične ključne riječi koje korisnici kucaju u pretraživač s ciljem da kupe ili naruče neki proizvod ili samo traže ponude, provjeravaju cijene i sužavaju izbor prilikom razmatranja odluke o kupovini. 

Može se zaključiti da digitalni marketing donosi povećanje obima prodaje roba i usluga. Direktno (odmah) ili indirektno (naknadno, kasnije tokom vremena). Sve ovisi o kanalu promocije.

Neki kanali promocije su bolji u postizanju direktne (odmah) prodaje, dok drugi više služe za masovniju promociju i povećanje interesa publike, kako bismo taj interes iskoristili da ih dovedemo na našu web stranicu gdje će saznati više o našoj ponudi proizvoda/usluga.

Google Ads je uz preporuku najbolji kanal za direktnu prodaju. Najbolje ga je koristiti kada želite vidjeti da li možete kroz kraći period i manje ulaganje ostvariti prodaju sa profitom. 

Ako se to kroz nekoliko testnih kampanja pokaže ispravnim, možete dalje nastaviti s većim budžetima za oglašavanje na Google Adsu. Ako ne, onda možete ili odustati, jer je neisplativo ili nastaviti dalje uz naknadnu detaljniju optimizaciju kampanje i oglase te dalje nastaviti s testiranjem kampanja i analizom rezultata s ciljem ostvarivanja profita. 

Google tražilica također može pomoći u dovođenju novih kupaca ili poslovnih partnera na vašu web stranicu.

To nije toliko direktan kanal promocije, ali na duže staze ostvaruje dobre prodajne rezultate. Tu se prvenstveno misli na optimizaciju web stranica za bolje rangiranje na tražilici – SEO

SEO

Društvene mreže su s druge strane kanali koji ne mogu ostvariti odmah prodaje. Prirodno je da Facebook mnogo gore konvertira od Googlea, jer ljudi nisu na Facebooku da kupuju, već da se opuštaju, zabavljaju i da se druže. Ne postoji “purchase intent“, kao što npr. postoji kada Googlaju određeni problem pa plaćate Google oglase – GoogleAds.

3. Prednosti i nedostaci digitalnog marketinga

3.1 Neke ključne prednosti marketinga putem interneta

Targeting – Kroz oglasne kampanje i produkciju sadržaja za web možete usko izabrati ciljanu skupinu kojoj se obraćate. Tako se budžet i sredstva koja ulažete u digitalni marketing najbolje isplate te na taj način postižete relevantnost. 

MjerljivostSve se može prikazati kroz brojke. Od broja posjeta na neku odredišnu web stranicu, s kojeg izvora ili kanala ti posjetitelji dolaze, šta se najviše pretražuje na tražilici, a tematski je povezano s vašom web lokacijom, po kojim upitima vas korisnici na Googleu pronalaze, veliki broj povratnih informacija i podataka, od posjeta do konačnih konverzija

Prilagodljiv budžet. Ovisno o sredstvima koje imate za uložiti možete krenuti od manjih iznosa za pojedine usluge, izrade kvalitetne web stranice, poboljšavanja rangiranja web stranice na tražilice – SEO, pa do korištenja Google oglasa. 

Pomoću povratnih informacija koje dobijete kroz analitiku, bolje razumijete potrebe vašeg tržišta. Isto tako možete vidjeti neke potražnje koje možete pretvoriti u novu poslovnu priliku ili novu prodajnu ponudu. Takve informacije možete koristiti i da doradite i poboljšate postojeće ponude, te stvarate baze kupaca i potencijalnih kupaca. 

Velika prednost digitalnog marketinga je što možete doći do kontakt informacija od potencijalnih kupaca, ukoliko su pokazali neki početni interes za vašim proizvodom, uslugom, rješenjem ili općenito ponudom

Tako u osnovi funkcionira e-mail marketing. Osobama koje posjete vašu web lokaciju, otvore oglas i pokažu početni interes ponudite nešto besplatno, a opet korisno, što ne mogu tako lako pronaći negdje drugdje na internetu. Kasnije nastavljate komunikaciju kroz e-mail poruke, i polako ih zagrijavate sve do faze prodaje u kojoj im ponudite uslugu ili proizvod po nekoj cijeni.

3.2 Nekoliko važnih nedostataka

Kao i u realnom svijetu za neke proizvode ili usluge prodajni proces je duži i sporije se dolazi do prodaja. 

Potrebno je više vremena da se ispravno uspostavi određeni kanal digitalnog marketinga koji će početi donositi zaradu. 

Za start potrebno je nešto više vremena i ulaganja u testiranja, izradu kvalitetne web lokacije, pripremu sadržaja, pisanja oglasnih poruka i slično.

4. Kako povećati vidljivost kompanije ili obrta na internetu primjenom digitalnog marketinga

Važno je spomenuti činjenicu da je teško išta napraviti besplatno, a kvalitetno, tako da sama ideja besplatno se oglašavati na internetu nije ispravan put. 

Na raspolaganju imate veliki broj kurseva i edukacija po pristupačnim cijenama pa mnogo toga možete napraviti samostalno kroz vlastitu edukaciju, učenje i sticanje iskustva.

Digitalna Akademija

Određene rezultate možete napraviti i sa malim budžetom, ali potpuno besplatno, teško. Ne samo zato što je teško, jer naravno uvijek će se naći neko i reći će “ja sam uspio“, nego, pitanje je ZAŠTO?

Zašto imati “strategiju” koja ide na kartu besplatno umjesto ‘’daj da vidimo kakve su konverzije, pa ćemo onda lako uložiti dodatno više, ako već donosi zaradu’’.

Šta je onda bitno? I kako povećati vidljivost preduzeća ili obrta na internetu. 

Potrebno je biti prisutan tamo gdje su korisnici. To je prva važna stvar.

Poenta je osmisliti sistem  koji će
konstantno trošiti neki novac (budžet) koji će stvarati konstantan priliv novih upita, upita za ponudama, novih kupaca, novih web posjetitelja.

Umjesto da razmišljate o tome kako prodati bez ikakvog ulaganja u marketing, trebate se posvetiti pravljenju konverzija sa profitom.

Drugo, bitno je razumjeti da postoji više izvora web posjeta i loše je ako samo imate jedan izvor ili o tom jednom izvoru ovisi prihod poslovanja ili cjelokupna zarada. 

Ako zavisite od samo jednog izvora posjeta, gdje ‘’neko tamo’’ odlučuje, može vam izvući tepih ispod nogu, i onda ste u problemu.

Svako poslovanje gdje vaš digitalni marketing 100% ovisi od Facebooka ili 100% od Googlea ili organskih posjeta, nije dobro i može postati rizično, ako nešto krene po zlu, a da ne pričamo o situaciji gdje vam, recimo, cijeli posao ovisi samo o fan pageu na Facebooku.

Vrlo lako Facebook može promijeniti ‘’policy’’ i obrisati vaš fan page iz nekog razloga. To se dešava svuda po svijetu i ne postoji garancija da se to neće desiti i vama.

Zato, da bi povećali vidljivost vašeg biznisa na internetu trebate saznati gdje se nalazi vaša ciljana skupina i koji načini su najbolji da vas pronađu ili da vas vide, da saznaju za vas. 

Pitanje je koliko je lako prići tržištu?

Nekome će se najbolje pokazati web stranica i SEO, dok će za druge Facebook ili oglašavanje na tražilici dati najbolje rezultate. Tu su druge društvene mreže poput Youtube i Instagrama, a ne treba zanemariti i preporuke. 

Najvažnije je ocijeniti šta najviše ima smisla i onda krenuti u kvalitetnu realizaciju.

Ako je očigledno na primjer da su Google pretrage minimalne, ili da je rangiranje gotovo nemoguće zbog konkurencije, ali ujedno i vidimo da je jedini način putem kojeg se može doći do web posjetitelja i potencijalnih kupaca Facebook, to već može biti loše. Izuzetak može biti da su te Facebook posjete veoma povoljne, pa možete ići onda u tom slučaju na veliku količinu jeftinih posjeta putem Facebooka.

To je obično slučaj kada imate neki “mass appeal” proizvod koji svi žele. Npr, svi žele smršaviti, zaraditi više novca. Ipak, ako možete lako targetirati i privući klikove, onda je i jeftinije i ipak se može tako nešto učiniti.

Glavna razlika između Facebooka i Googlea je što, iako su SEO i Google Ads vrlo kvalitetne posjete (ukoliko imate kvalitetan web sadržaj i dobro podešene kampanje), kod Googlea je pretraga ograničena. Ne možete nikako povećati tržište tj. obuhvatiti više ljudi kojima ćete se oglašavati.

Ako 100 ljudi nešto traži dnevno onda je to 100 ljudi. Ima još metoda da kroz povezane – sporedne teme povećate domet, ali opet, pretrage su tu ograničene.

Sa druge strane, Facebook je u suštini neograničen, daleko lošije targetiran (dobivate posjete i korisnike lošije kvalitete koji nisu baš neki kupci, već više razgledavaju i razmišljaju), ali daleko više skalabilan, za mnogo veći rast i tržite, pod uvjetom da taj web promet možete konvertirati u prave kupce.

Sve je to potrebno uzeti u obzir kada želite započeti s digitalnim marketingom i tako povećati vidljivost vašeg poduzeća na svjetskoj mreži. 

5. Mjesta na internetu gdje se nalaze vaši budući kupci

Iznad smo naveli da postoji nekoliko glavnih kanala digitalnog marketinga putem kojih se može doći do budućih korisnika usluga ili proizvoda, odnosno kupaca. 

Ti kanali su ujedno možemo reći i tehnika digitalnog marketinga

Dobro je znati da postoje već popularne web lokacije koje ljudi često posjećuju kada su u potrazi za nečim što žele kupiti. Na primjer to su veliki domaći internet oglasnici, koji su pravo online tržište ponude i potražnje. I tu se nudi praktički sve od igle do lokomotive. 

Takva mjesta mogu biti odlična kao sekundaran ili sporedan kanal oglašavanja jer je povoljan, jednostavan i veoma praktičan. 

Praktički već potpuno besplatno možete imate opciju registrirati korisnički račun i započeti sa promoviranjem i prodajom.

Neki od takvih poznatih internetskih oglasnika imaju posebne usluge za preduzetnike i obrtnike.

Od najpoznatijih kanala marketinga putem interneta tu su:

 • Društvene mreže, najviše Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Web tražilice, prvenstveno Google tražilica
 • Marketing putem tražilica može biti kao rezultat organske pretrage korisničkih upita Ili, plaćenog oglašavanja na tražilici Google Ads
 • Content marketing – marketing produkcijom kvalitetnog web sadržaja, tu može biti odmah uključena optimizacija za tražilicu – SEO
 • E-mail marketing
 • Kvalitetna web lokacija

Web lokacija je navedena iz razloga što se kvalitetan digitalni marketing treba temeljiti na vašoj web lokaciji. 

Teško je išta kvalitetno uraditi bez kvalitetne web lokacije. Svi kanali marketinga koje koristite trebali bi upućivati u jednom većem broju korisnike na web lokaciju. 

Google Ads kampanje se ne mogu ispravno postaviti ukoliko nemate kvalitetno urađene odredišne stranice za proizvodom, ili proizvodima, pa i usluga koje prodajete i onda oglašavate na Google tražilici kroz plaćene oglase. U suprotnom rezultati kampanje mogu biti loši ili prosječni. Nikako ne mogu donijeti rezultate s kojima ćete biti zadovoljni.

6. Koje metode oglašavanja na internetu su prikladne za pojedini biznis

Tema o digitalnom marketingu može izgledati zastrašujuće i veoma komplicirano, ali ipak ne treba puno komplicirati stvari. Kada se poslože na ispravan način izgledaju mnogo jasnije i jednostavnije. 

Ovdje smo naveli primjene uobičajenih poslovnih branši i koji kanal digitalnog marketinga bi najbolje odgovarao za taj određeni posao. 

Ima biznisa kojima je Instagram gubljenje vremena, jer nema smisla. Klijenti i novi kupci nisu na Instagramu.

To je obično neki proizvod ili usluga koja nije vizualna. Dakle sve ono što se ne može lijepo uslikati i prikazati fotografijom za Instagram nije isplativo. Instagram se bazira na fotografijama.

6.1 Knjigovodstveni servis

Primjer je knjigovođa. Ukoliko ste knjigovođa, šta će vam Instagram?

Za takve poslove, odnosno usluge koje je teško prikazati vizualno fotografijom ili video zapisom, najbolji je izbor kvalitetna web stranica, SEO optimizacija, content marketing i oglašavanje na tražilici kroz plaćene Google oglase. 

Ovdje je prirodno da ljudi dođu preko Google oglasa kada pretražuju “knjigovođa Sarajevo” (na primjer), izađe vaša reklama. Dakle za knjigovodstvene servise web stranica je obavezna. Za knjigovođe Instagram je u suštini nepotreban. 

6.2 Frizerski salon

Za svaki frizerski salon, gdje je usluga vizualna (šišanje kose, frizure) gdje nemate nešto puno sadržaja pisati i raditi specifične reklame, Instagram odlična stvar. 

Facebook je još bolji jer na Facebooku ima sve manje tekstualnog sadržaja, tako da sve što izgleda kao da je producirano za Instagram (slikovito) podjednako će dobro prolaziti i na Facebooku. 

Nekom frizerskom salonu web stranica i nije neophodna pored te dvije popularne društvene mreže Facebooka i Instagrama, ali je treba imati jer bez web stranice, niti jedan marketing na internetu nije kompletiran.

Opet, bez web stranice dolazite u situaciju da vam je cijeli marketing ovisan o tuđim servisima koji nisu pod vašom kontrolom. 

Na vlastitoj web lokaciji imate svoju kontrolu i tu možete uvijek dodatno učiniti više kako bi i putem web stranice dobivali određeni udio klijenata. 

To je ona priča kako ne treba sva jaja stavljati u jednu košaru već trebate nastojati osigurati se što više na načine koji su vam dostupni. 

Jedna kvalitetna web stranica izrađena u WordPress platformi je za gotovo sve male biznise idealna.

Veće kompanije mogu također realizirati projekat izrade web lokacije pomoću WordPressa podjednako kvalitetno.

Na Facebooku i Instagramu ste ograničeni time jer morate pratiti njihov format, dok na svom web mjestu diktirate tempo kako vam odgovara i kako želite. Sa web stranicom je to sve profesionalnije, čak i za frizerski salon. Što vam je bolja “prodaja” više možete usluge naplaćivati i da ljudima to bude potpuno prihvatljivo jer imaju utisak kako kupuju “premium” proizvod. 

Ono što je važno jeste da uvijek imate dostupnu adresu, broj telefona, radno vrijeme, profilnu i cover fotografiju. To je osnovni paket. Napišite i neki opis “Muško-ženski frizerski salon, ime salona, da je jasno šta ste, šta nudite i za koga. Vizualno se sve ostalo vidi na fotografijama. 

6.3 Salon za masažu

Ovdje se isto radi o vizualnim uslugama kao i kod frizera. Zato je dobro imati profile na društvenim mrežama i društvene mreže koristiti za oglašavanje, ali isto tako imati i kvalitetnu web stranicu, kao osnovu. 

Na web stranici možete ispričati svoju priču. Možete pokazati što je posebno kod vas, po čemu ste drugačiji, osmisliti vizualni identitet, itd. 

Kod ovakvih usluga jako korisno je imati blog i raditi ujedno i content marketing. To je marketing sadržajem. Nešto slično kao ovaj naš članak kojemu je cilj da se rangira na Google tražilici za pojam „digitalni marketing”. 

Blog

Prvo je potrebno istražiti i prikupiti što više relevantnih pojmova i fraza koje se koriste prilikom pretraživanja na tražilici, zatim izbaciti one koje su neisplative (najviše vremenski) i osmisliti plan pisanja i objave sadržaja

Tu možete napraviti detaljniji plan, tako da za svaku temu o kojoj ćete pisati uradite detaljnije istraživanje i sakupljanje ideja koje će biti zanimljive posjetiteljima kada posjete blog. 

7. Glavne metode digitalnog marketinga koje možete koristiti za svoj posao

Sada ćemo detaljnije opisati metode digitalnog marketing koje se najviše koriste u promociji proizvoda i usluga. Krenimo!

7.1 Web Stranica kao glavno web sjedište

Web stranicu morate imati. Posebna je tema kakva ta web stranica treba biti. Za početak, imati samo napravljenu web stranicu ne znači ništa. To je zapravo kao da otvorite neku radnju na rubu grada, dakle nije u prometnoj ulici i klijenti slabo dolaze. Vi morate sami stvoriti lokaciju svoje web stranice na internetu i smjestiti je visoko u rezultatima pretrage za određene pojmove, a to je ozbiljan posao.

Cilj je da budete prvi na Googleu za ključne riječi koje su interesantne za vaš posao. One vam donose posjete i kupce, a nužno je imati i dobru content marketing strategiju, te kvalitetne odredišne stranice. Web stranica, sama po sebi, bez posjeta, ne znači apsolutno ništa.

Dakle, nemojte očekivati rezultate samo zato što ste “fizički” napravili web stranicu i ona je dostupna na internetu. To je kao kada posjedujete neki model automobila, ali nemate goriva za njega, dakle, nećete stići nigdje. Za početak, nabavite automobil (postoje elementi koji su prijeko potrebni da bi web lokacija postala vidljiva na Google tražilici).

Neki prirodan proces oko postavljanja marketinga na internetu može ići otprilike ovako. 

Pretpostavimo, da već imate web stranicu i napravili ste fan page na Facebooku i možda čak i Instagram. Sljedeći korak je otvaranje bloga, koji može biti u sklopu web stranice.  

Ako se odlučite za korištenja WordPressa (praktički nema razloga da ga ne koristite), blog je samo jedna sekcija koja se smjesti u glavnu navigaciju web lokacije. To se može i besplatno uraditi ako ste vješti i želite sami taj dio naučiti. Instalirate WordPress blog koji sami možete uređivati i dopunjujete ga sadržajem (blog članci, korisni savjeti, edukacije i slično), koji daje besplatnu vrijednost vašim potencijalnim kupcima. 

Kako instalirati blog? Google zna, a možete naći i nekoga da vam pomogne. Potražite web dizajnera ili programera, kupite domenu ako već niste i instalirajte i podesite blog temu za WordPress. To je dva sata posla najviše. 

Dakle, glavno je razumjeti da ne trebate štedjeti novac za izradu web stranice. Web stranica kada je izrađena sama po sebi ne znači ništa, ako ne radite na dopunjavanju njenog sadržaja, a to najbolje možete činiti kroz blog. Na taj način stranica će se postepeno sve bolje i bolje rangirati na tražilici i tako dobivati svoje prve web posjetitelje.

7.2 Content Marketing (marketing sadržajem) i SEO (Search Engine Optimization)

Content marketing je marketing sadržajem. Taj sadržaj pišete za web stranicu i objavljujete ga na web stranici. 

Web stranica osim onih klasičnih sadržaja (info, o nama, kontakt, proizvodi, usluge, početna) može imati i neke druge oblike sadržaja koji imaju svoju ulogu i svrhu. To može biti video snimak, neki tekstualni dokument, prospekt, katalog. Najpopularniji oblici sadržaja za web su još uvijek blog članci, ali video je također jako popularan. 

Kada kažemo content marketing, prvenstveno mislimo na sadržaj u tekstualnom obliku. Taj sadržaj kreiramo za korisnika stranice, odnosno posjetitelje, ali i za web tražilice, prvenstveno Google tražilicu.

SEO Optimizacija

Tražilice funkcioniraju na način da pretražuju internet i klasiraju web lokacije u rezultatima pretraživanja po određenim kriterijima. Stranice koje najbolje zadovolje te tehničke kriterije imaju najbolje rangiranje i putem tih web tražilica dobivaju najviše posjetitelja. Ostale web lokacije nisu toliko vidljive i dobivaju veoma mali, zanemarivi broj posjetitelja. 

Marketing sadržajem služi dakle, da putem tražilice direktno dovedete posjetitelje na vašu web stranicu i zato je ovo veoma isplativ oblik marketinga. Ovo su neke od glavnih prednosti marketinga sadržajem:

 • To je dugoročno ulaganje u digitalni marketing (jednom kada kreirate sadržaj, on godinama može donositi posjete).
 • Posjetitelji s Google tražilice su najkvalitetniji posjetitelji (ako imate sadržaje koji pokrivaju fraze koje u sebi sadrže riječi kao što su cijena, narudžba, gdje kupiti i slično), jer su poprilično spremni za kupovinu, konkretno ih zanima neki proizvod ili usluga, traže informacije kao što su cijena i kako ili gdje kupiti, kao i preporuke ili iskustva drugih ljudi. 
 • Glavni detalj koji trebate uzeti u obzir kod pisanja sadržaja je relevantnost. Relevantnost pokazuje koliko je sadržaj usklađen s interesima i zanimanjem korisnika. 

Tema ovog teksta je digitalni marketing, tako da je on relevantan za sve osobe koje traže informacije o digitalnom marketingu, koje se žele informirati, nešto naučiti ili pronaći rješenje nekog problema. Pogodan je čak i za one koji žele pronaći adekvatnu agenciju ili osobu koju žele angažirati za usluge digitalnog marketinga.

Google razumije da ljudi žele informacije besplatno, kroz dobar sadržaj. Vaša web lokacija je Googleov proizvod i to je ono što, kroz rezultate u pretrazi, daju svojim korisnicima. Vaš sadržaj je njihov sadržaj, tako da očekuju da bude dobar. I tako je nastao Content Marketing.

U jednom trenutku Google je shvatio da svako može najosnovnije optimizirati web stranice i postaviti neki osnovni SEO, te tako osigurati dobar početni položaj. Stvar je u tome što ne može svako kreirati sadržaj, koji njegovi korisnici žele konzumirati.

Još jedan detalj koji vrijedi uzeti u obzir je kvaliteta sadržaja kojeg objavljujete na web stranici ili blogu. Content marketing se ne bi trebao raditi ’’radi reda”, već je sadržaj potrebno krerirati s pristojnom kvalitetom.

Sve ovisi od konkurencije koja je trenutno na tražilici za vašu branšu. Od nje ovisi koliko ćete sadržaja morati objaviti, koliko često i koje kvalitete. Ako je konkurencija veća i jača, tada postoji mnogo kvalitetnog sadržaja koji je već objavljen i dobro rangira. Ako je konkurencija manja, tad već možete imati prve rezultate s nešto manjom kvalitetom i s manjom količinom. 

Uvijek gledajte da je sadržaj što više relevantan, zanimljiv i koristan za posjetitelje. Ako obrađujete neki konkretan problem, opišite ga u detalje. Isto tako činite i ako pišete o nekom rješenju, dakle napišite detaljno cijeli proces rješavanja. Ako ipak postoji više načina rješavanja problema, onda opišite svoje rješenje i navedite neke razloge zašto je vaše rješenje drugačije u odnosu na ostala koja se nude. Pod rješenjima mislimo na vaše proizvode ili usluge, odnosno servise. 

7.3 Koliko je potrebno vremena za content marketing  

Content marketing je tip marketinga koji je dugoročan, što znači da ne možete odmah očekivati mjerljive rezultate. Oni dolaze nakon nekog vremena. Obično to bude nakon prvih 3 do 6 mjeseci, ako ste uradili većinu stvari kako treba. Nekada to može biti i prije, otprilike nakon 1 do 2 mjeseca. 

Prvi rezultati content marketinga vidljivi su u prvim posjetama. Što je veći broj posjetitelja, veći je broj upita, prodaja narudžbi, dodatnih pitanja i slično. Ako želite imati što više upita, traženja ponuda ili odmah direktno prodaja, trebate imati određenu količinu sadržaja koji se odnose na tzv. sales fraze (prodajne fraze). Na te ključne riječi se obično mogu napraviti posebne prodajne stranice, koje detaljno opisuju prodajnu ponudu. Preporuka je za takve tekstove angažirati stručnu osobu koja umije napisati prodajni tekst kvalitetno. 

7.4 SEO – Optimizacija web stranica za Google tražilicu

Spomenuli smo da samo web stranice koje dobro rangiraju na Google tražilici imaju dobru vidljivost od strane korisnika, a takve stranice imaju i jednako dobru posjećenost. 

Na samom vrhu rezultata pretrage nalaze se plaćeni oglasi, koji se još nazivaju i Google Ads rezultati pretrage. To su oglasi koji se isporučuju kroz Google Ads servis i oni su posebna priča. Kod ove vrste oglasa bitno je naglasiti da se plaća određeni iznos za svaki klik na oglas, koji se prikazuje za tačno određenu riječ ili skup riječi koje su međusobno slične i tematski povezane. Ova vrsta oglasa može biti jako uspješna ako se kampanje ispravno podese, kroz neki period testiranja. 

Svi ostali rezultati koje možete vidjeti ispod oglasa su prirodni ili organski rezultati. Oni se rangiraju prema određenim kriterijima od strane Google algoritma. 

Da bi se vaša web lokacija pronašla u tako visokim pozicijama potrebno je podesiti veliki broj tehničkih detalja i osmisliti web lokaciju koja će pružati korisnicima kvalitetne informacije. Samo prvih, možemo reći, pet web stranica koje se nalaze u vrhu pretraga dobivaju najveći broj posjetitelja. Ostale koje se nalaze na prvoj strani s rezultatima pretrage dobivaju vrlo male postotke. Web lokacije koje se nalaze na drugoj ili trećoj, pa i svakoj sljedećoj stranici s rezultatima, rangiranjem dobivaju zanemarivi broj posjeta ili uopće ne dobivaju. 

7.5 Podjela SEO optimizacije

SEO optimizaciju dijelimo u dvije kategorije:

Postoji zapravo još i tehnički SEO, ali najviše posla ima u on page i off page optimizaciji. 

On page SEO je optimizacija svega onoga što se nalazi na web stranici. Pod tim se podrazumijeva sadržaj, linkovi, naslovi, opisi, fotografije, strukture sadržaja, glavni izbornik, te još dosta preostalih tehničkih, ali i psiholoških faktora.

U on page SEO mogu se uvrstiti i sljedeći detalji:

 • razumijevanje korisnika i korisničkih upita
 • vještina zanimljivog pisanja
 • poznavanje pravila za pisanje sadržaja za web
 • poznavanje persona
 • poznavanje faza prodajnog procesa i pisanje sadržaja relevantnog za pojedinu fazu 

Ako želite investirati novac u SEO optimizaciju, neki od ciljeva koje možete sebi postaviti su sljedeći:

 • Povećati vidljivost poduzeća na internetskim tražilicama
 • Početi stvarati bazu potencijalnih kupaca za e-mail marketing, kako biste mogli skupljati e-mail adrese od posjetitelja koji dođu na stranicu
 • Povećati prodaju usluga i proizvoda

Krajnji cilj bilo kojeg oblika marketinga je povećanje prodaje, a ta prodaja se može ostvariti odmah ili kasnije. SEO može donijeti prodaje odmah, ali i ne mora. Neki od posjetitelja će odmah kupiti, zatražiti ponudu ili vam se javiti na bilo koji dostupan način. 

Važno je razumjeti da je komunikacija s potencijalnim klijentima veoma važna, pa i isplativa. Shodno tome, dobro je paralelno uz SEO optimizaciju raditi i e-mail marketing, kako bi zadržali komunikaciju sa svojim posjetiteljima. 

Kada osoba pretražuje internet, kroz pretragu primijeti vašu web lokaciju u rezultatima pretrage, odluči kliknuti i otvoriti stranicu. Kada dođe na stranicu, osoba na njoj može provesti neko vrijeme. Ključno je hoće li poduzeti neku vama ciljanu radnju, koja se naziva CTA ili neće učiniti ništa od toga i jednostavno će napustiti stranicu. Kada napusti web stranicu, pitanje je kada će opet doći i hoće li zapravo uopće opet doći na stranicu

CTA buttons

Prvi dojam je jako važan. Ako je dojam tipa „Vidi koliko ovdje ima dobrih i korisnih stvari.”, često će korisnici zabilježiti stranicu i vratiti se poslije. Korisnici stvarno imaju praksu zabilježiti zanimljivu stranicu i vratiti se opet na nju kada imaju više vremena za detaljnije proučavanje svih zanimljivih detalja. Samim time, jako je pametno imati postavljen e-mail marketing sistem za prikupljanje e-mail adresa od posjetitelja i tako graditi još jedan direktan kanal promocije i prodaje. 

Mudro je prodavati samo putem e-mail marketinga, a glavna zadaća web stranice je da privuče što više posjetitelja i prebaci ih na e-mail listu. Na e-mail listi možete kreirati detaljnije ponude i imati cjelokupni prodajni tunel, tj. prodajni proces, što može biti prilično profitabilno i isplativo. 

U dobar sadržaj potrebno je uložiti dosta novca, vremena i energije, ali se na duže staze on skoro uvijek isplati. Sistem je nešto teži na svoj način od plaćenih reklama (Facebook i Google oglasi), ali zato će i vašoj konkurenciji biti puno teže i komplikovanije prestići vas i nadjačati na području organskih rezultata. Prednost naravno ima i onaj koji prvi počne. Cijela “SEO i content marketing strategija” treba se pažljivo istražiti, osmisliti i provesti u praksi ispravno, kako bi bila profitabilna na duge staze. Velik broj faktora (prije se spominjalo oko 200 faktora, sad je to puno veći broj) određuje ko će biti prvi na Googleu za određenu ključnu riječ ili frazu. 

7.6 Google Ads – Plaćeno oglašavanje na Google Tražilici

Google zarađuje ogromnu količinu novca svake godine od svojeg servisa za oglašavanje i plasman oglasa. Google oglasi su odlični kada nudite rješenje za neki konkretan problem. Dakle, ako imate proizvod ili ponudu koji se uklapa u tu kategoriju, Google oglasi bi mogli biti dobro mjesto za početak oglašavanja. 

Google postoji kao platforma za rješavanje problema i to je zapravo Google. Vi imate problem, kucate na Googleu i on vam izbaci razna rješenja, a na prvoj strani izbaci ono što misli da je najbolji odgovor (rješenje) za vaš problem. To se odnosi na SEO optimizaciju i prikazivanje onih besplatnih, organskih rezultata pretrage. Više o tome pisano je u prethodnom poglavlju. 

Dakle, ako ljudi recimo traže parket, a vi imate radnju i prodajete parkete, ali i web trgovinu na kojoj ste te parkete lijepo prikazali i kategorizirali, onda ima logike da se oglašavate za sve moguće pretrage za parket.

 Posebno je bitno oglašavati se na one fraze koje u sebi imaju riječi kao što je:

 • parket cijena
 • parket za spavaću sobu cijena
 • gdje kupiti parket

Svakim klikom na takav oglas dobivate kvalitetne posjete i samim tim će “konverzije” tih posjetilaca u kupce biti profitabilne.

Važno je razumjeti na koji način se određuje cijena za svaki klik na oglas, jer svaki klik na Google oglas ima neku svoju cijenu.  

Cijena po kliku zavisi od konkurencije i od toga koliko vam je dobro izrađena i optimizirana web stranica ili landing page (odredišna stranica). Ovdje se još može nazivati i ”sletna stranica”. Landing page je stranica na koju “slijeću” posjetioci. 

Ako posjete šaljete da “slete” na vaš home page (naslovna, glavna stranica), onda vjerojatno bacate novac, jer to je velika greška. Posjete treba preusmjeravati na specijalizirane stranice za određene ključne riječi tj. pretragu. Ove reklame funkcioniraju tako da ako se sviđaju ljudima koji pretražuju internet, onda će biti jeftine. Ako se ipak ne sviđaju ljudima koji pretražuju internet, odnosno googlaju, (jer vam je vaša web stranica ili landing page jako loša i klimava), onda su skupe. Cijena klika može biti preskupa ako vam je web lokacija loša. U tom slučaju više gubite nego što dobivate ili ima jako puno prostora za optimizaciju oglasnih kampanja i ispravku grešaka koje kvare cijelu stvar. 

7.7 Gdje se prikazuju Google oglasi

Google oglasi se mogu prikazivati na sljedećim mjestima:

 • na tražilici 
 • na web lokacijama partnera GDN (Google Display Network) – to su Google oglasi na portalima i blogovima
 • na YouTubeu
 • na Gmail servisu za elektroničku poštu

7.8 Oglašavanje na društvenim mrežama

Kao što smo već naveli društvene mreže su mjesta gdje se ljudi okupljaju. To su prije svega komunikacijske mreže gdje korisnici međusobno razmjenjuju sadržaj. 

Korisnici konzumiraju sadržaj koji je plasiran od drugih korisnika. Na njima postoje možemo reći, organski prirodni sadržaji (fotografije, video zapisi, komentari, statusi, poruke, životni događaji, informacije, itd), ali isto tako plasiraju se i oglasi. 

Svako mjesto gdje se okuplja gomila ljudi je potencijal za marketing i oglašavanje. Društvene mreže i kompanije koje stoje iza njih razvili su svoje posebne servise, putem kojih svojim korisnicima plasiraju promotivni sadržaj, u obliku objava i oglasa drugih korisnika, koji koriste takve marketing usluge.

Facebook je najpopularnija društvena mreža i ima veoma koristan servis za oglašavanje.

Društvene mreže koriste vaše lične podatke kao što su starost, spol, mjesto stanovanja, interesi, hobiji i slično, te na temelju tih informacija i podataka algoritam vam plasira plaćeni sadržaj i oglase.  

Kao kompanija ili poduzetnik možete koristiti usluge društvenih mreža za digitalni marketing i takav oblik oglašavanja, no važno je znati da pristup i princip oglašavanja nije isti na Google tražilici i na nekim drugim mjestima, kao što je vaša web stranica.

7.9 Facebook oglašavanje

Facebook je jedna od najpopularnijih društvenih mreža za plaćeni oblik oglašavanja. Nudi vam se opcija da stvorite jedan prodajni i promotivni kanal, na način da odaberete onu specifičnu publiku koja će najbolje reagirati na vaše ponude. Npr. možete izabrati da se oglašavate samo vlasnicima biznisa ako nudite neke B2B usluge. 

Na Facebooku je potrebno imati nešto drugačiji pristup za razliku od oglasa na Googleu ili sadržaju na web stranici. Popularan način je da dijelite već kreirani sadržaj kroz promoviranje objava. To je pogodan način da na web stranicu dovedete veliki broj korisnika, koji mogu pokazati interes za vaše usluge ili proizvode kroz daljnje proučavanje vaše ponude i općenito onoga čime se bavite.

Npr., vulkanizer može imati na web stranici tematski sadržaj o pametnom izboru cjelogodišnjih guma za automobil. Naslov toga sadržaja može biti: „Kako uštedjeti 20% na kupovini cjelogodišnjih auto guma?”. Takav ili još bolji naslov može na Facebooku privući pažnju svakog vlasnika automobila. 

Cilj oglašavanja na Facebooku je skretanje pozornosti na sebe. To se najlakše postiže tako što odredite što uži i što specifičniji krug ljudi, kojima onda promovirate što specifičnije ponude i objave. Najvažnije od svega je „proizvesti” taj efekt skretanja pažnje na sebe. To nekada zna biti prilično teško, ali testiranjem se vrlo jednostavno može doći do kombinacija koje daju najbolje rezultate.     

Podjednako, svaki vid digitalnog marketinga bi trebao biti usmjeren na to da zadržite kontakt i održavate komunikaciju s korisnicima, a da vas to što manje financijski košta. Kako to najbolje postići, pročitajte u nastavku teksta. 

7.10 E-mail marketing

E-mail marketing je marketing putem e-mail poruka ili putem elektroničke pošte. Može biti vrlo isplativ i profitabilan, ako se cijeli sistem postavi kako treba. 

S tehničke strane, glavni elementi u e-mail marketingu su:

 • odredišne web stranice – na njima se nalazi forma ili obrazac za unos traženih podataka, kako bi korisnik dobio tražene informacije koje dijelite besplatno u zamjenu za njegovu e-mail adresu
 • e-mail servis za distribuciju poruka
 • e-mail sekvenca – niz unaprijed kreiranih e-mail poruka
 • e-mail lista korisnika

Kada radite e-mail marketing, ključna stvar u prvih nekoliko mailova je stvoriti aktivnosti korisnika. U startu postoje različite “dubine” aktivnosti. Najosnovnija je da li je mail uopće otvoren ili nije. Druga stvar su klikovi unutar maila, da li ste kliknuli na link ili ne. Treća i najjača dubina je reply, odnosno odgovor na mail. Ako vam subscriberi (pretplatnici, korisnici) odgovore na mail, to je najdublji nivo aktivnosti. 

Nakon toga, skoro pa zauvijek će svaki mail koji pošaljete stizati u Inbox. Njihov e-mail servis (Gmail, Hotmail npr.) registrira tu aktivnost. Dakle, neko kome odgovorite na mail je dovoljno bitan da uvijek ide u Inbox jer postoji interakcija. To je važno iz razloga što se tako štitite od spama. Tačnije, da vam poruke koje šaljete ne odlaze u spam folder ili u neželjenu poštu primatelja.

Cilj je da pretplatnici vide i otvore poruke koje im šaljete. Veoma je važno od početka na to pripaziti. To su neki tehnički aspekti koji su bitni, ali stvarni razlog je upoznavanje ljudi i problema. 

E-mail marketing je jedan jači nivo marketinga i komunikacije s potencijalnim kupcima. Nije kao kada oni čitaju tekst na web stranici ili gledaju neki vaš video snimak na YouTubeu. Tu možete uspostaviti jednu dublju i kvalitetniju komunikaciju i tako dolazite do njihovog povjerenja, koje je jako važno u realiziranju prodaje. 

Ne postoji istraživanje koje će vam dati iste informacije kao zapravo pričanje sa ljudima. Tu otkrijete razne informacije koje ne vidite u Google pretragama. Često postoje problemi koje ljudi jednostavno ne Googlaju. Možda najvrijednija stvar za pisanje sales pagea (prodajne stranice) je upravo da dobijete pisma od klijenata i da zapišete koji su im najčešći problemi i šta ih muči. Dalje, da vidite kojim jezikom govore i koji je dijalog koji im se već vrti u glavi. Na ovaj način je najlakše dobiti ideje za bilo kakav sales ili landing page. E-mail marketing vam tako omogućava direktnu komunikaciju sa ljudima na jedan skalabilan način. Klonirate se. 

7.11 Kako izgleda proces E-mail marketinga u praksi

Sada ćemo što je jednostavnije opisati kako izgleda e-mail marketing i kako se postavlja.

E-mail marketing nije nasumično slanje neplaniranih e-mail poruka na odabrane e-mail adrese. To je spam i velika greška. Ako tako nešto već radite ili vam neko nudi takve usluge trebate znati da je to loša praksa, može vam donijeti štetu i sigurno je da na taj način nećete zaraditi puno ili čak gotovo ništa. 

E-mail marketing je povezan i s marketingom sadržaja i sa SEO optimizacijom tog sadržaja, kao i cijele web stranice. 

Prva stvar je da krenete sakupljati e-mail adrese zainteresiranih osoba. Najpoželjnije, te osobe mogu biti posjetitelji stranice ili posjetitelji došli putem oglasnih kampanja na Facebooku ili Google Adsu. Tako ćete dobiti popis e-mail adresa samo od onih osoba koje su zainteresirane za primanje više informacija ili preuzimanje besplatne vrijednosti u zamjenu za njihovu e-mail adresu i još eventualno ime. 

Možete formirati blog sekciju i u svakom blog članku, na dnu ili negdje u sredini imati (može biti i na više mjesta) postavljenu e-mail formu ili obrazac za prijavu na e-mail listu. 

Kada se osoba prijavi na e-mail listu, ona postaje vaš pretplatnik. Tada dobije pristup besplatnoj vrijednosti koju tako dijelite.

Ta besplatna vrijednost može biti nešto od sljedećeg:

 • Kupon za popust
 • Besplatni kurs
 • Nekoliko lekcija plaćenog kursa koje dijelite besplatno
 • E-knjiga ili brošura s korisnim uputama, informacijama ili pametnim rješenima koje mogu dobiti samo od vas
 • Može biti i niz e-mail poruka koje dobivaju kroz period od nekoliko dana, npr. 7 dana

Kada se prijave i postanu pretplatnici, možete im slati automatske e-mail poruke koje unaprijed napišete i pripremite. To je e-mail sekvenca – niz e-mail poruka koje se automatski šalju kroz servis za e-mail marketing (npr. Mailchimp). Sekvenca je dakle serijal mailova, automatiziranih, jednih za drugim, kojim god redom hoćete, koji će stići u određeno vrijeme (koje odredite) svakom ko se prijavi na mailing listu. Poenta sekvence je da e-mail po e-mail načinom dotaknete sve teme koje potencijalnog kupca mogu interesirati. To je nešto što kroz klasičan “sales page/landing page” ne možete napraviti toliko sveobuhvatno. Sa običnim sales pageom gdje nudite usluge pokušavate zahvatiti što širi tip ljudi, dok kod e-maila svaki e-mail može pojedinačno targetirati određen, specifičan problem.

Tako e-mail sekvenca odradi “heavy lifting“, dio po dio koji jedan sales page ne može sam napraviti. Onda kada ljude pošaljete na stranicu gdje popune neki formular (kako bi postali klijenti npr.) ili naruče proizvod/uslugu, oni su već zagrijani, bolje informirani i kupuju iz razloga koji su njima već poznati. Ne morate ih dalje previše uvjeravati na kupovinu. Samo im predstavite konkretnu ponudu, šta dobiju, šta plaćaju, koji su uvjeti i to je to.

7.13 Zašto je e-mail marketing pametno koristiti

E-mail marketing je jedan od oblik digitalnog marketinga gdje stvarate jedan veoma vrijedan resurs, a to je e-mail lista

To je dakle popis e-mail adresa i imena pretplatnika, koji su pokazali interes za više informacija o vama i vašim proizvodima ili uslugama. Zbog interesa su se odlučili prijaviti na vašu e-mail listu. 

Razlozi prijave su individualni, ali možemo reći da se pretplatnicima sviđa (svakome na svoj način) ono što nudite kroz e-mail marketing.

8. Glavni alati i servisi u digitalnom marketingu

Ovdje smo naveli neke od glavnih alata i servisa koji se koriste u digitalnom marketingu. Neki alati i servisi su besplatni, a neke je potrebno plaćati jednokratno ili u obliku mjesečnih rata.

Alati digitalnog marketinga

8.1 WordPress – platforma za izradu web stranica

WordPress je besplatna platforma za izradu svih oblika web lokacija (internetskih stranica, blogova, web trgovina). WordPress je besplatan za korištenje. Veoma je popularan jer omogućuje fokus na ono najbitnije, a to je da u razumnom periodu dobijete web lokaciju koja je funkcionalna, pregledna i za korisnike korisna. 

WordPress kao takvo rješenje preporuka je za gotovo sve biznise i poslove gdje nije potrebno ulaziti u detalje oko izrade web lokacije, već se mogu iskoristiti gotova rješenja koje platforma nudi. 

Postoje dvije verzije WordPress-a:

 • WordPress.org
 • WordPress.com

WordPress.com je plaćeni servis, gdje dobijete za jednu cijenu kompletnu uslugu (sa web hostingom i registracijom web domene). Ima i besplatnu opciju, ali je toliko skromna i nije za preporuku.WordPress.org je službena web stranica, gdje preuzmete instalacijski paket kojeg instalirate na web hosting. Tada dobijete potpuni servis za izradu web lokacija i objavu web sadržaja.

8.2 Google Ads

Google ads je Googleov servis za plaćeni oblik oglašavanja na Internetskoj tražilici Google. Naveli smo da marketing na Google tražilici može biti u plaćenom obliku kroz Google oglase, koji se prikazuju na vrhu rezultata pretrage, kao i pri dnu za određeni korisnički upit. Tu plaćate samu uslugu i sami određujete budžet koji želite uložiti u takav oblik marketinga. 

Najisplativiji je za direktne prodaje, kada postoji potražnja za specifičnim proizvodom ili uslugom. Može biti veoma isplativ, ako se oglasne kampanje uz pomoć testiranja ispravno podese. 

Drugi oblik marketinga na tražilicama je putem SEO optimizacije i marketinga sadržajem. Više o tome opisano je poglavljima iznad. Takav oblik marketinga smatra se besplatnim jer nije potrebno ništa direktno plaćati. No, ako želite da vaša web stranica bude rangirana visoko u rezultatima pretrage, trebate uložiti dosta vremena, truda, pa i novca za produkciju, objavu i optimiziranje web sadržaja, kao i kompletnog web mjesta. To je ozbiljan posao, koji zahtijeva nečiji puni angažman. 

8.3 Facebook manager

Facebook manager je platforma od Facebooka, putem koje upravljate oglašavanjem na toj društvenoj mreži. Služi za kreiranje oglasnih kampanja, podešavanje, optimizaciju, praćenje kao i analizu rezultata.

8.4 Google search console

Google search console je besplatni servis od Googlea, a služi kao glavni web master alat. Kada se web stranica poveže sa GSC, dobijete pristup analitičkim podacima o uspješnosti web stranice na Google tražilici. 

Tada možete nadzirati sve tehnički bitne elemente web lokacije. Tačnije, kontrolirati ispravnost rada, te ako dođe do greške može se pristupiti rješavanju problema. U Google search consoli dobijete podatke za koje upite web stranica na tražilici rangira, na kojim pozicijama koji upiti imaju najviše klikova i posjeta stranice, te koje ključne riječi i fraze dobro rangiraju, a koje su loše. Dobijete također i ogroman broj relevantnih pojmova koji vam mogu poslužiti za ideje oko marketinga sadržaja i kreiranja novih interesantnih i korisnih tekstova za blog i slično. 

Google search console je veoma koristan alat, stoga kada koristite uslugu izrade web stranice, trebali biste tražili i odmah da imate aktivnu search consolu.

8.5 Aweber i Mailchimp E-mail servisi

Aweber i Mailchimp su popularni servisi za e-mail marketing. Mailchimp ima i besplatnu opciju za korištenje koja pruža kreiranje e-mail liste do 2000 kontakata. 

I jedan i drugi servis pružaju veliki broj opcija i mogućnosti pri kreiranju e-mail kampanja i pružaju izradu e-mail sekvenci s nizom automatiziranih e-mail poruka koje odlaze pretplatnicima. 

Svaki servis pruža i segmentiranje, kreiranje više e-mail lista. Tako možete imati posebno listu s potencijalnim kupcima i posebno listu s pravim kupcima. Za svaku listu možete kreirati jedinstvene sadržaje kako biste postigli što veću relevantnost i kvalitetu.

8.6 Google Analytics

Analytics je također besplatan alat od Googlea. Služi za detaljnu analitiku web stranice i pruža sve bitne mjerljive parametre. Analytics je zapravo kao Google search console, samo u puno većem obimu mogućnosti i opcija. 

On pruža informacije i web posjetiteljima. Koristi se i za postavljanje ključnih ciljeva web lokacija, kako biste mogli tačno mjeriti svaku bitnu radnju na vašoj web stranici. Na temelju tih podataka znate tačno koji elementi web lokacije nisu dobro izvedeni i u kojoj fazi cjelokupan prodajni lijevak „šteka”. 

Npr. možete vidjeti da kada korisnik klikne na neki oglas i posjeti postavljenu odredišnu stranicu, jako malo vremena provodi na toj stranici. Samo taj podatak govori da nešto nije u redu sa odredišnom stranicom koju koristite u marketingu. Je li to dizajn, sadržaj, prodajni tekst, sama prodajna ponuda ili nešto treće što ne odgovara, ali potrebno je jedan po jedan element provjeriti i učiniti ga boljim.

9. Šta možete napraviti i odakle krenuti

Kroz ovaj kompletan sadržaj opisali smo kako digitalni marketing općenito izgleda u praksi. Za laika može izgledati dosta složeno i komplicirano.  

Tehnike digitalnog marketinga su brojne. Najpopularnije su: SEO optimizacija, Google Ads, oglašavanje na društvenim mrežama, prvenstveno Facebooku, te e-mail marketing.

Analizom i razgovorom s klijentom može se utvrditi koji kanali marketinga bi za taj određeni posao najbolje odgovarali. Za dobru strategije internet marketinga potrebno je: 

 • postaviti ciljeve,
 • kreirati buyer personu, 
 • odrediti vrijednosti koje nudite tržištu, 
 • analizirati konkurenciju – njihove prednosti i mane, šta rade dobro, a šta vi možete još bolje,
 • provesti implementaciju isplaniranog i odrediti metrike na temelju kojih ćete pratiti rezultate oglasnih kampanja.

Za neki temelj i kvalitetan nastup na internetu uvijek je dobro imati web lokaciju. Na web lokaciju ne treba gledati kao na nužno zlo, već nastojite da to bude središte vaše internet prisutnosti. 

Obratite pažnju na dobro rangiranje web stranice na tražilicama, SEO optimizaciju. Saznajte šta vaše klijente interesira i potrudite se producirati interesantan sadržaj koji ćete objavljivati na web stranici ili posebno u sekciji blog, gdje će biti baza korisnih objava. 

Zatim ovisno od vaše branše, razmislite o oglašavanju na Facebooku ili Instagramu. Ako imate web trgovinu ili prodajete kao kompanija proizvode, možete koristiti Google Ads za kupovne fraze i pojmove.