Lilium

Oznaka: online pohrana

  • Ostvarite bolju saradnju i komunikaciju pomoću cloud alata G Suite

    [su_heading size=”15” margin=”30”]G Suite je jedan od cloud alata čija je najveća prednost sinhronizacija, odnosno svi podaci koje uređujete automatski se spašavaju. U svakodnevnom radu naša Agencija koristi G Suite paket (prijašnji Google Apps for Work i Google Apps for Your Domain) koji predstavlja jedan od jednostavnijih alata za upotrebu i svakodnevnu komunikaciju.[/su_heading] Prvobitna namjena…