Lilium

Asocijacija za internet trgovinu “eComm” otvara vrata za nove članove i partnere razvoja e-trgovine

Krajem oktobra 2021.godine u Sarajevu je osnovana Asocijacija za internet trgovinu “eComm”, kao odgovor na izazove današnjice, način funkcioniranja pojedinaca i kompanija, ali i savremenog stila života.

Asocijacija “eComm” je najbolji prijatelj i podrška kompanijama, ustanovama i institucijama privatnog i javnog sektora u oblasti razvoja e-trgovine.

Savremeno doba nameće brži tempo života, u kojem imamo sve manje slobodnog vremena. E-trgovanje uveliko olakšava i pojednostavljuje kupovinu ili prodaju artikala, uz velike uštede vremena.

Posljednje dvije godine svijet se suočava i sa izazovima uzrokovanim pojavom pandemije korona virusa. U uslovima rada i funkcioniranja u kojem se nameće socijalna distanca e-tržište igra ključnu ulogu u oblasti ponude i potražnje, u svim oblastima ljudskog djelovanja. U samo nekoliko minuta pojedinci i kompanije bez potrebe za direktnim kontaktom i interakcijom uz nekoliko klikova dolaze do traženih artikala. Statistike govore da se sve veći broj građana odlučuje na ovaj vid trgovine, a ovakav obrazac trgovanja već odavno je praksa vodećih svjetskih brendova.

Uvidjevši značaj razvoja e-trgovine došlo se na ideju za osnivanje zajedničke Asocijacije koja okuplja 4 kompanije – PIK d.o.o. (OLX), Lilium d.o.o., udruženje Arbitri i BIT Alijansa. Podršku ideji daju i prijatelji MarketMakers, koje finansira Vlada Švicarske, želeći dati doprinos u stvaranju jedinstvenog mjesta za podršku u razvoju e-trgovine kako za kompanije, tako i za javni sektor.

U ovom djelovanju nastoji se pokrenuti inicijativa za otklanjanje nekih od problema koje sprečavaju rast i razvoj e-trgovine, među kojima se posebno ističu:

  • Visoki troškovi transakcija,
  • Nepouzdan kvalitet dostave,
  • Neznatna podrška javnog sektora za razvoj e-rješenja, te digitalni marketing,
  • Velik broj nelegalnih online trgovina.

Jedan od primarnih ciljeva djelovanja baziran je na promociji sigurne i efikasne e -trgovine, upoznavanjem prodavaca i kupaca sa svim bitnim informacijama i mogućnostima, uz otklanjanje sumnji u sigurnost transakcija. Sigurna online prodaja je imperativ u jačanju e-trgovine, te osnovni preduslova za poduzimanje svih daljih koraka u njenom razvoju. Shodno tome radi se i na kontinuiranim edukacijama i workshopovima za sve učesnike e-trgovine, čime će se dati poseban podsticaj razvoju i jačanju online prodaje u BiH. Također, prepoznato je da je malim, ali i velikim brendovima potrebna podrška prilikom uvođenja online kanala prodaja zbog čega ćemo im pružiti paletu servisa koji će im olakšati ovaj put.

Na čelu sa direktoricom Almom Ahmić Asocijacija će svojim aktivnostima u narednom periodu raditi na otklanjanju problema i postizanju ciljeva kroz djelovanje prema trgovcima, kupcima, te prema javnom sektoru koji je odgovoran za pravni okvir i poslovno okruženje.

Poziv za članstvo i partnertstvo otvoren je za sve subjekte koji uviđaju značaj razvoja i jačanja e-trgovine, uz otklanjanja svih problema i prepreka koji usporavaju njen rast.

Postoje tri dostupna nivoa nivoa članstva:

  • Basic,
  • Standard,
  • Premium članstvo uz partnersko udruživanje.

Ako ste i Vi jedan od mogućih partnera ili članova sve dodatne informacije možete pronaći na: [email protected].

Razvojem e-trgovine nastoji se doprinijeti legalizaciji online prodaje i stvaranju novih radnih mjesta.

Posjetite www.e-commerce.ba i saznajte više o načinu funkcionisanja e-trgovine. Pronađite odgovor na pitanje “Šta trebam znati pri pokretanju online trgovine?” i informišite se o ciljevima i aktivnostima Asocijacije.